25 ปี SIRAPHOB GROUP

รับสมัครงานตำแหน่ง รักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย สิรภพ เอสการ์ด กรุ๊ป จำกัด
Security Siraphob S. Guard Group Co., Ltd

เกณฑ์การสมัคร รปภ.

-ชายหรือหญิงอายุ20-55ปี

-วุฒิการศึกษาระดับภาคบังคับ. ม.3ขึ้นไป

– อัตราค่าแรง465-600บ.ต่อวัน


01

สิทธิ์พิเศษ และสวัสดิการ

-มีประกันสังคม

-วันหยุดขัตฤกษ์ตามกฏหมายแรงงานกำหนด

-เงินช่วยเหลือกรณีบิดา. มารดา บุตร ภรรยาเสียชีวิต

-เงินสำรองที่พัก

-เงินเบิกล่วงหน้า

-สามารถทำงานเป็นกะได้

พร้อมอื่นๆ

กรณีเคยผ่านงานหรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02

เอกสารในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 4 ใบ

2.สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 4 ใบ

3.รูปถ่าย1.5″ จำนวน 4 ใบ

4.วุฒิการศึกษาจำนวน 1 ใบ

5.ใบรับรองแพทย์จำนวน 1 ใบ

6.เอกสารผ่านการฝึกอบรมหรือใบรับอนุญาติถ้ามี (ธภ.7ธภ.12)

7.สำเนาหน้าธนาคารไทยพานิชย์หรือ กรุงไทย เนื่องจากบ.จ่ายเงินผ่านธนาคารข้างต้นเพื่อสะดวกในการับเงินเดือนจากทางบ.