25 ปี SIRAPHOB GROUP

บริษัท รักษาความปลอดภัย สิรภพ เอสการ์ด กรุ๊ป จำกัด

พรบ. รับอนุญาต

ประสบการณ์กว่า 25 ปีของ คุณสิรภพ พวงชะบา ซึ่งในอดีตถือเป็นข้าราชการ สังกัด สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง

 ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษา สมบัติของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีมาตั้งแต่ รัชกาล
ที่ 1 จนถึงรัชกาล องค์ปัจจุบัน รวมถึงสมบัติของแผ่นดินอื่นๆ เช่น เครื่องทรงพระแก้วมรกต เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกรุ่นทุกสมัย เหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกอันมีค่า ของแผ่นดิน ให้มีความความปลอดภัย ด้วยหน้าที่ ดังกล่าว ทำให้มีประสบการณ์ในการทำงาน เข้าใจกระบวนการรักษาความปลอดภัย และภายหลังที่ได้ขอลาออกจากหน้าที่ดังกล่าวแล้วนั้น จึงได้ยื่นจดทะเบียนเพื่อเปิดบริษัทฯในปี พ.ศ. 2558 ในนาม

บริษัทรักษาความปลอดภัย สิรภพ เอสการ์ด กรุ๊ป จำกัด จนถึงปัจจุบันลูกค้าที่ของเรามีมากกว่า 100 โครงการในปัจจุบัน มีจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากกว่า 480 คน ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นคือ “ความปลอดภัยของท่าน คืองานของเรา”

S-guard-114

01.

งานตรวจติดตาม

งานตรวจติดตาม ทบทวน ระเบียบวินัย ในการทำงาน “ความปลอดภัยของท่าน คืองานของเรา”

02.

ศูนย์วิทยุ สิรภพ

ศูนย์วิทยุ ที่ตั้งขึ้นไว้ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ระหว่างศูนย์ กับลูกข่าย ที่ประจำอยู่ตามโครงการต่างๆ มากกว่า 120 โครงการซึ่งจะทำให้การติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว ฉับไว เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น และใช้ในการตรวจสอบการทำงานของลูกข่ายในโครงการได้ตลอดเวลา

03.

SMART Scan

SMART Scan ใช้ในการตรวจพื้นที่ของ รปภ. โดยการส่งข้อความผ่านระบบออนไลน์ 24 ซม. และระบุตำแหน่งในการเข้าตรวจพื้นที่ของ รปภ. โดยผ่านระบบ GPS ที่มีกล้องถ่ายรูป ไว้รายงานเหตุการณ์ผ่านไลน์กลุ่ม และสามารถใช้ในการโทร เข้า ออกได้
• ใช้ในการบันทึก การเดินตรวจจุด ตามเวลา พื้นที่ที่มีความเสี่ยง
• รายงานสถานการณ์พื้นที่ ผ่านไลน์ ส่งพิมพ์ด้วยเสียง
• สามารถบันทึกสิ่งผิดปกติของจุดตรวจได้ด้วยการพิมพ์ด้วยเสียง
• ระบบ GPS ติดตามเครื่องสูญหาย
• Track GPS ติดตามการตรวจจุด

เครื่องแบบ และอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

งานด้านการพัฒนาบุคลากร งานตรวจติดตาม ทบทวน ระเบียบวินัย ในการทำงาน

 

ด้านงาน ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ.ของทางบริษัท

ตัวอย่างโครงการลูกค้าของเรา

S-guard-129

1.ความเหมาะสมของการจัดจำนวนเจ้าหน้าที่ฯ ดูแลด้าน การจราจรและความปลอดภัย ดีมากค่ะ 2.การแต่งกาย การใช้วาจา สุภาพ สุขุมในการปฎิบัติหน้าที่ ดีค่ะ 3.ความพร้อมของอุปกรณ์/สื่อ ดีมากค่ะ 4.การดำเนินงานขอเจ้าหน้าที่ ดีมากค่ะ 5.การปฏิบัติหน้าที่ ของแต่ละบุคคล ดีขึ้นมากค่ะ