ประวัติความเป็นมา

ประสบการณ์กว่า 25 ปี มุ่งมั่น พัฒนา งานและบุคลากรเพื่อส่งมอบคุณภาพงานบริการ ให้กับลูกค้าพึงพอใจ

ประสบการณ์กว่า 25 ปีของ คุณสิรภพ พวงชะบา ซึ่งในอดีตถือเป็นข้าราชการ สังกัด สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระบรมมหาราชวังด้วยหน้าที่
ดังกล่าว ทำให้มีประสบการณ์ในการทำงาน เข้าใจกระบวนการรักษาความปลอดภัย และภายหลังที่ได้ขอลาออกจากหน้าที่ดังกล่าวแล้วนั้น จึงได้ยื่นจดทะเบียนเพื่อเปิดบริษัทฯในปี พ.ศ. 2558 ในนาม บริษัทรักษาความปลอดภัย สิรภพ เอสการ์ด กรุ๊ป จำกัด จนถึงปัจจุบันลูกค้าที่ของเรามีมากกว่า 100 โครงการในปัจจุบัน

จากประสบการณ์ดังกล่าวนั้น ได้ทำการขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่ม ในด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์(Property Management) โดยให้บริการด้านบริหารงานนิติบุคคลของหมู่บ้าน ซึ่งในปัจจุบันมีโครงการที่รับบริหารมากกว่า 30 โครงการ ในปัจจุบัน

SIRAPHOB GROUP

บริการของเรา

ด้านรักษาความ ปลอดภัย

จัดหา อบรม พัฒนาบุคลกร ส่งมอบเข้าทำหน้าที่รักษา ความปลอดภัย ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ด้านการบริหาร อสังหาริมทรัพย์

จัดหา อบรม พัฒนาบุคลกร เพื่อเข้าบริหารงาน นิติบุคคล หมู่บ้าน ตามบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคล ที่ได้ กำหนดไว้ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

Home Service Solution

ดูแลงานซ่อมถนน ไฟฟ้า งานสาธารณูปโภค ในโครงการ รวมทั้งงานซ่อมน้ำ ไฟ ในที่พักอาศัย

Pest Control

ให้บริการให้คำปรึกษา และกำจัดปลวก หนู หรือแมลงอื่นๆ

ติดตั้ง ล้าง แอร์บ้าน

ให้บริการติดตั้ง ล้างแอร์บ้าน แบบรายปี หรือ รายครั้ง

จ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services)

จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะ เข้ามาทำงานและพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที เรานำส่งคุณภาพคน และการบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ

SIRAPHOB GROUP

บริหารงานหมู่บ้าน นิติบุคคล ครบวงจร ด้านรักษาความ ปลอดภัย ด้านการบริหาร อสังหาริมทรัพย์ ดูแลงานซ่อมถนน ไฟฟ้า งานสาธารณูปโภค ในโครงการ ร่วมทั้งงานซ่อมน้ำ ไฟ ในที่พักอาศัย ให้บริการให้คำปรึกษา และกำจัดปลวก หนู หรือแมลงอื่นๆ ติดตั้ง ล้าง แอร์บ้าน และงานดูแลสวน
ประสบการณ์กว่า 25 ปี
SIRAPHOB GROUP

บริษัทในเครือ สิรภพ

บริษัท รักษาความปลอดภัย สิรภพ เอสการ์ด กรุ๊ป จำกัด
Security Siraphob S. Guard Group Co., Ltd
บริษัท สิรภัทร พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
EXPERIENCE PROPERTY MANAGEMENT
บริษัท เอสอาร์พี แคร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Our Home Service Solution Experience
SIRAPHOB GROUP

Our Mission & Value

มุ่งมั่น พัฒนา งานและบุคลากรด้านรักษาความปลอดภัยเพื่อส่งมอบคุณภาพงานบริการให้กับลูกค้าพึงพอใจ

มีวินัย
Discipline
ใส่ใจลูกค้า
Cares about customers
พัฒนาการบริการ
Service improvement
ทำงานแบบมืออาชีพ
Professional work

25 ปีแห่งความสำเร็จ

ระบบรักษาความปลอดภัย บริหารนิติบุคคล และงานซ่อมบำรุง

Contact info

ติดต่อเรา

ฝากข้อความ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถฝากอีเมล์และข้อความของท่านตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

Call us

@srpservice

MAIN OFFICE LOCATION

บริษัท เอสอาร์พี แคร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
58/64 หมู่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Business hours

  • จันทร์ 8.00 - 17.30 น
  • อังคาร 8.00 - 17.30 น
  • พุธ 8.00 - 17.30 น
  • พฤหัสบดี 8.00 - 17.30 น
  • ศุกร์ 8.00 - 17.30 น
  • เสาร์ 8.00 - 17.30 น
  • อาทิตย์ หยุด